Max והשולמנים משיקים: indi מעטפת מלאה לניהול העסק

נטע-לי גרייבר, מנכ"לית  הקרן למען העצמאים חל"צ המוכרת בשם "אני שולמן" מסרה כי "לראשונה בישראל הבאנו לפתחה של חברה פיננסית את סיפורם האמיתי של מאות אלפי עצמאים: מצוקת המימון, קשיי ניהול התזרים, קשיי השליטה בזמן אמת, ריבוי התשלומים הסדירים ושאינם סדירים, ריבוי הספקים מולם עובד כל עצמאי בישראל, פיצול אמצעי תשלום וריבוי חשבונות בנק.