תנועת 'אני שולמן' במכתב תמיכה גורף בעד הרפורמה לרגולציה

החל"צ למען בעצמאים (אני שולמן) שיגר מכתב נוקב כנגד הוצאתה של הרפרומה החשובה מחוק מההסדרים.