https://anishulman.org/wp-content/uploads/2021/04/icon10.svg שולמן מייצג אותך

השולמנים פועלים כל העת אל מול רשויות המדינה על מנת לשנות ולקדם תקנות, נהלים, החלטות וחקיקות למען העצמאים.

בנוסף, חמ"ל אני שולמן מסייע לעצמאים שנתקלו בקשיים מול מוסדות המדינה.

חנינה עבור קנסות הקורונה לעסקים

לפרטים לחצו

שומר החומות – החשב הכללי הורה על הקדמת תשלומים לספקים בטווח של עד 80 ק"מ

לאור המצב הביטחוני וההכרזה על מצב מיוחד בעורף, הנחה החשב הכללי יהלי רוטנברג, את חשבי משרדי הממשלה להקדים ולשלם לספקים ולרשויות בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה את התשלומים המגיעים להם באופן...
לפרטים לחצו