סקר עסקים קטנים ובינוניים, אפריל 2021

סקר העסקים התקופתי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בודק מדי שנה נושאים שונים הקשורים במצבם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. הסקר הנוכחי נערך באפריל 2021 ונוספו לו שאלות שמתייחסות למשבר הקורונה ולהתמודדות העסקים עם המשבר.