נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי מרץ -אפריל 2021

באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת בקשות לקבלת "מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת מרץ-אפריל  2019. בהמשך לתיקון לחוק שפורסם ב-18 במרץ 2021 (ויושם כבר במענקי ינואר פברואר) סכומי המענקים יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019. בנוסף, נפתחה היום הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 נפגע לפחות ב- 25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. את הבקשות לכל המענקים לתקופת מרץ אפריל ניתן להגיש  עד ליום ה-15 אוגוסט 2021.