מענק שימור עובדים בתקופת הקורונה

הזדמנות אחרונה להגשת בקשה עבור מענק שימור עובדים בתקופת הקורונה

בהתאם להחלטת הממשלה, המועד האחרון להגשת בקשות הינו 30.06.2021