לאחר שלוש שנים: תקציב המדינה עבר ובתוכו רפורמת הרגולציה!!!