חנינה עבור קנסות הקורונה לעסקים

השולמן שלנו בכנסת חה"כ אביר קארה מקדם פתרון עבור קנסות שקיבלו השולמנים בתקופת הקורונה.
במהלך הקורונה חולקו אלפי דוחות קורונה לעסקים עצמאיים. כתוצאה מכך, גם עסקים שהצליחו לשרוד את הקורונה ולפתוח את העסק שלהם- נפלו בדו"חות מנופחים.
 החג קיים חה"כ קארה פגישה בבית הנשיא יחד עם היועמ"ש ומצא פתרון אפקטיבי למצוקת הדו"חות הלא מידתיים שהעצמאים קיבלו במהלך הקורונה.
א. במישור הפרלמנטרי חה"כ יגיש הצעת חוק שתאפשר לבטל באופן גורף את כלל דו"חות הקורונה. בכוונתי להגיש הצעת חוק כבר בימים הקרובים.
ב. ברמה האינפורמטיבית, לאחר שמיציתם את כל האפשרויות, הגשתם בקשה לביטול הדו״ח במשטרה, ערערתם וכו.. ניתן להגיש בקשת חנינה לבית הנשיא באופן פרטני.
הנה כמה נקודות חשובות על תהליך החנינה:
1. על הבקשה להיות מנומקת ויש לצרף אליה פרטים ומסמכים המאמתים את נימוקי הבקשה, ובכלל זאת: פרטים אישיים, נסיבות אישיות או רפואיות מיוחדות, פירוט אודות הקנסות לגביהן מוגשת הבקשה, מאמצי הסדרת החובות, וכן מסמכים המעידים על המצב הכלכלי של המבקש.
2. כל אדם רשאי לפנות לנשיא המדינה ולבקש חנינה ( גם יותר מפעם אחת).

לקבלת מידע נוסף ניתן לעיין באתר בית הנשיא בכתובת http://archive.president.gov.il/…/AmnestyApplications.aspx

וכן באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים: https://www.gov.il/…/depart…/ministry_of_justice_pardons

לבירורים נוספים ניתן ליצור קשר עם הלשכה המשפטית בבית הנשיא בימים א'-ה', בין השעות   09:00-11:00 בטלפון: 02-6707211
וכן עם מזכירות מחלקת חנינות במשרד המשפטים בין השעות  09:00-11:00 ו- 13:00-15:00 בטלפון 073-3927070