אושרו תקנות פיצויים לנזק עקיף במבצע שומר חומות

במסגרת פיצוי לנזק עקיף לעסקים בערים המעורבות, אושרו בועדת הכספים תקנות לפחת מואץ בגין ציוד חלופי שנרכש ע"י העסקים חלף רכוש שהושחת במהומות, וגרם לסגירה של עסק למשך שבוע.

נוסף על כך, נקבע כי במסגרת הפיצוי לעסקים המרוחקים 40 עד 80 קילומטר מרצועת עזה, יהיה זכאי העסק לכפל קצבאות גם בגין החזרי שכר בגין המבצע וגם בגין החזר הוצאות קבועות במסלול פיצויי הקורונה.

עפ"י  החוק הקיים, ישובי הספר (7 ק"מ מגדר המערכת) זכאים לפיצוי מלא בהתאם להוכחת נזק (מסלול המכונה מסלול אדום), ואילו הפיצויים שנקבעו במסגרת תקנות הוראות שעה שאושרו, מתייחסות למסלולי פיצוי שונים (שכר, מחזורים וחקלאות) ומכונים מסלול ירוק משום שהם מחושבים בהתאם לנוסחאות והם אמורים להשתלם באופן מהיר יותר מאשר במסלול של הוכחת הנזק.

בתקנות שאושרו נקבע בהוראת שעה מנגנון הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם במהלך מבצע "שומר החומות" בשלושה מסלולי פיצוי חלופיים (מסלולים ירוקים), שיחולו בנוסף למסלול האדום הקבוע בתקנות הקבועות.

המסלול הראשון – מסלול שכר עבודה: מתווה לפיצוי מעבידים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו עקב מצב הלחימה, אשר מתגוררים במרחק של עד 80 קילומטרים מגבול רצועת עזה. הפיצוי נקבע במקור על סכום של 370 ש"ח ליום עבודה לעובד בהתאם לסכום שנקבע בהוראת השעה משנת 2019, ובהתחשב בכך שמדובר בנזק קצר מועד, במהלך דיוני הוועדה, הוגדל הסכום ונקבע על 430 ₪ ליום עבודה לעובד. בנוסף נקבע לדרישת הוועדה כי מי שזכאי למסלול זה בטווח 40 עד 80 קילומטר, יהיה זכאי לקבל גם החזר בגין הוצאות קבועות במסגרת פיצויי הקורונה בגין החודשים מאי-יוני, במידה והוא זכאי לכך.

עוד סוכם, כי גם מוסד חינוכי בבעלות עצמאי, דוגמת משפחתון או גן ילדים, שנסגר בהוראת פיקוד העורף, יכלל במסלול פיצוי בגין שכר, ויהיה זכאי ל-430 ₪ ליום כפול מספר הימים שהמוסד נסגר בהתאם להוראות, זאת בהתניה שזיכה את הורי הילדים מתשלום לימים אלה.

המסלול השני – מסלול מחזורים: מתווה לפיצוי עסקים הממוקמים במרחק של עד 40 קילומטרים מגבול רצועת עזה, בהתאם לירידה במחזור העסקים, לפי תקופות הדיווח למע"מ (חודשי או דו-חודשי), כאשר החישוב יעשה בהשוואה לשנת 2019 ולא שנת 2020, בהתחשב בהשפעות מגפת הקורונה. תקרת הפיצוי במסלול זה נקבעה על מיליון ₪ במקור, אך נקבע כי יגדל הסכום ויעמוד על מיליון וחצי ₪.

המסלול השלישי – מסלול חקלאות: מתווה לפיצוי לחקלאים ששטחם החקלאי ממוקם במרחק של עד 40 קילומטרים מגבול רצועת עזה, בהתאם למספר העובדים המועסקים ובמרחק של השטח החקלאי מהגבול – 0 עד 7 קילומטרים, 7 עד 20 קילומטרים ו- 20 עד 40 קילומטרים, זאת בהתחשב בכך שמסלול המחזורים אינו מתאים לחקלאים בשל מאפייני הרווח וההפסד העונתיים.

במסגרת הדיונים, נקבע לדרישת הוועדה כי יוגדלו אחוזי הפיצוי לחקלאים שתחומי הפעילות שלהם במרחקים של 7 עד 20 קילומטרים ו-20 עד 40 קילומטרים מעזה. בתוספת הגדלת תשלום השכר היומי שנקבע כאמור אתמול על 430 ₪, הועמדו סכומי הפיצוי לחקלאים בצורה הבאה: 7-0 ק"מ – סכום של 4,031 ₪ (במקום 3,465 ₪ בנוסח התקנות המקורי) מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע: 20-7 ק"מ – סכום של 3,225 ש"ח (במקום 2,355 ₪) מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע;  40-20 ק"מ – סכום של 1,935 ₪ (במקום סכום של 1,387 ₪) מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע.

לעניין עסקים שיגישו בקשה למענק בגין הירידה במחזורים בעקבות משבר הקורונה עבור התקופה של מאי-יוני 2021 לא יהיו זכאים לפיצוי לפי התקנות.

בנוסף, קובעות התקנות הקלות במתווה הפיצוי במסלול האדום (עסקים בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה). הקלות אלו כוללות, בין היתר: ביטול התנאי לפיו נדרשת הפסקת פעילות למשך 24 שעות עבור עסקים בענפי התעשייה, אולמות אירועים ומוסדות תרבות, לצורך קבלת פיצוי על נזק עקיף; ביטול התנאי לפיו נדרשת הפסקת פעילות למשך שבוע עבור עסקים בענפי מסחר ושירותים, לצורך קבלת פיצוי על נזק עקיף.

בנוסף נקבע כי במקרה של פיצוי בגובה עד 10,000 ₪, לא יופעלו הליכי קיזוז חובות.

מיד לאחר אישור תקנות הפיצוי, אישרה ועדת כספים גם את תקנות הפחת המואץ עבור ציוד שנרכש במקום ציוד שהושחת במהומות.

במסגרת דיוני הפיצוי לעסקים במסגרת מבצע 'שומר חומות', הגיעה ועדת הכספים כאמור להסכמות עם משרד האוצר במסגרתן אושרו תקנות פחת מואץ על ציוד שנרכש חלף ציוד אשר ניזוק באירועים, צעד שצפוי להקל על תזרים המזומנים של עסקים שנפגעו, בתקופה הקרובה, ולעודד את הצמיחה, ההתחדשות וההתפתחות שלהם.

כך נקבע כי מי שניזוק מאירועי האלימות בתקופה זו באופן ישיר, וקיבל פיצוי מקרן הפיצויים בשל הנזק הישיר שספג, יהיה רשאי לקבל פחת מואץ על ציוד שנרכש חלף הציוד אשר ניזוק, ובלבד שהנזק גרם להפסקת פעילות בעסק לתקופה של 7 ימים או יותר.

לפי המתווה, האמור הוא בגופו של ציוד בגינו זכאי בעל העסק לניכוי בעד פחת, ובמסגרת כך יהיה רשאי בעד העסק לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפחת שהוא זכאי לו, בשיעור של 100% ממחירו המקורי של הציוד.

עפ"י דברי ההסבר לתקנות, הפחת הנוסף יקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים, ויביא להקטנת נטל המס עליהם בתקופה הקרובה. הגדלת שיעור הפחת לצורכי מס, והעמדתו על שיעור גבוה יותר, תקל על אותם עסקים לבנות את עסקם מחדש ולשוב לשגרת פעילות.