השולמנים נלחמים על הרשות להפחתת רגולציה

השולמנים יצאו הערב במכתב חריף ביותר ליועצים המשפטיים שהתנגדו לקידומה של 'הרשות להפחתת רגולציה' ו'חוק מסגרת לרגולציה'.