הצלחה בוועדת הכלכלה: ביטול כפל הקנס והריבית ופריסת תשלומים