הגשת השגה וערר על החלטת רשות המסים בעניין מענק הסיוע לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות בשל משבר הקורונה

על החלטת רשות המסים בנוגע למתן מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל משבר הקורונה, ניתן להגיש השגה לרשות המיסים
את ההשגה יש להגיש תוך 45 יום מקבלת ההחלטה
אם ההשגה תידחה, ניתן להגיש ערר לוועדת ערר במשרד המשפטים תוך 45 יום מקבלת החלטת רשות המיסים בהשגה
על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בבית המשפט לעניינים מינהליים