הגבלות על התייצבותו בעבודה של עובד אשר טרם התחסן כנגד נגיף הקורונה

מעסיק אינו רשאי לכפות על עובד להתחסן או לבצע בדיקת קורונה, אבל לסירוב העובד יכולות להיות השלכות בהקשר של המשך ההתייצבות לעבודה
ממספר החלטות ביניים של בתי הדין האזורים לעבודה עולה כי במקרים מסוימים ייתכן שניתן יהיה להגביל את כניסתם למקום העבודה
החלטות בתי הדין האזוריים הן זמניות ואינן מהוות הלכה משפטית מחייבת