ביטוח נפגעי עבודה לעצמאיים – מהן הזכויות?

לכל עצמאי עלול להגיע רגע בו חלילה הוא נפגע בעבודתו ויכול לאבד את מקור פרנסתו. רואה החשבון נתי כשר, מפרט לנו מהן זכויותנו במסגרת ביטוח נפגעי עבודה בביטוח הלאומי 

מהו ביטוח נפגעי עבודה ומהן זכויותיו של נפגע עבודה

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו במהלך עבודתם ולפצותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה הפכו לבלתי כשירים לעבוד. לשם מטרה זו משלם הביטוח הלאומי למבוטחים דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים,
כאשר במקרה שנותרה לנפגע נכות ממושכת יותר כתוצאה מהפגיעה, יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית שבפניה יופיע.
בנוסף, זכאי הנפגע בעבודה לקבלת טיפול רפואי חינם .
במקרה של פטירה כתוצאה מפגיעת עבודה, ישולמו לבני משפחת הנפטר קצבה או מענק.

עצמאי העונה על הגדרה זו בהתאם לרישומו  במוסד לביטוח לאומי, הינו מבוטח בביטוח נפגעי עבודה.

פגיעה בעבודה המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה (תאונה תוך כדי ועקב עבודה, לרבות בדרך אליה וממנה) או מחלת מקצוע (מחלה שנקבעה בתקנות, שהמבוטח חלה בה עקב עבודתו .(

עוד תיחשב לתאונת עבודה תאונה שאירעה למבוטח בנסיבות האלה:

 1. בדרכו ממעונו (או מהמקום שהוא לן בו) אל העבודה, או מן העבודה אל מעונו, או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר.
 2. בשעת עבודתו במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר) בזמן שעשה להצלת גוף או רכוש, או למניעת נזק לגוף או לרכוש.
 3. בשעת עבודתו, מפגיעה (שלא עקב העבודה) שפגע בו אדם אחר בחפץ הנמצא במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר), ובלבד שלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה.
 4. תקיפה, תוך כדי ועקב העבודה, כולל תקיפה מינית, תיחשב כפגיעה בעבודה, אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי.
 5. תאונה שאירעה למבוטח בדרכו תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו או סטה ממנה כדי לעשות אחד מאלה:
 • כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהוא מתפלל בו.
 • כדי ללוות את ילדו אל הגנון, אל גן הילדים, אל מעון הילדים, וכן כדי להחזירו משם. "ילד" הינו ילד עד גיל 10 או שמחמת ליקוי שכלי או גופני נדרש לליווי.
 1. תאונה שאירעה למבוטח בזמן שנהג ברשלנות ולא מילא אחר הוראה חוקית או הוראה של מעסיקו בעניין עבודתו לא תיחשב לתאונת עבודה, אלא אם כן עקב אותה תאונה נפטר המבוטח, או נעשה נכה או לא מסוגל לעבוד 10 ימים לפחות, ולולא נהג ברשלנות הייתה נחשבת התאונה לתאונת עבודה.

בנוגע לדמי פגיעה ונכות מהעבודה נרחיב במאמר נפרד.

זכאויות נוספות להם זכאי הנפגע בעבודה

שיקום מקצועי:
לשיקום מקצועי עשוי להיות זכאי מי שוועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה לו לפחות 10% נכות, והוא עומד בתנאים הבאים:

 1. עקב השלכות תפקודיות הנובעות מנכותו הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה מתאימה אחרת התואמת את השכלתו, כישוריו ונסיונו התעסוקתי הקודם .
 2. הוא זקוק להכשרה מקצועית כדי להשתלב בעולם העבודה.
 3. הוא מתאים לשיקום מקצועי שבסיומו יוכל להשתלב בעבודה מפרנסת בשוק העבודה החופשי.

טיפול רפואי:
מי שהוכר כנפגע בעבודה על ידי הביטוח הלאומי, זכאי לריפוי, החלמה ושיקום רפואי, אם הצורך בטיפול הוא עקב הליקויים שהוכרו על ידי הביטוח הלאומי והוועדה הרפואית.
הטיפול הרפואי כולל: אשפוז, לרבות אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית הנפגע, תרופות, בדיקות רפואיות, צילומים, ניתוחים, אספקת מכשירים אורטופדיים, וכן אבזרים רפואיים אישיים וכל טיפול רפואי הנדרש לצורך ריפוי, החלמה ושיקום רפואי. עזרה רפואית ראשונה ודחופה , והחזר תשלום בשל טיפול שיניים
זכויותיך לטיפול רפואי כוללות:

 • תרופות – פטור מתשלום עבור תרופות, או זכאות להחזר כספי בהתאם למחירון של קופת החולים.
 • בדיקות רפואיות – פטור מתשלום עבור ביקורים אצל רופא, בדיקות, טפסי התחייבות, צילומים וטיפולים במכונים, או זכאות להחזר כספי בהתאם למחירון של קופת החולים.
 • ציוד רפואי – פטור מתשלום עבור ציוד רפואי, או זכאות להחזר כספי בהתאם למחירון של קופת החולים.
 • החזר נסיעות – זכאות להחזר הוצאות נסיעה לצורך קבלת טיפול רפואי לפי התעריפים המקובלים בתחבורה הציבורית. במידה והרופא קבע כי מצבך הבריאותי אינו מאפשר שימוש בתחבורה ציבורית, תהיה זכאי להחזר עבור נסיעה באמצעי תחבורה אחרים כמו מונית או אמבולנס.
 • פינוי באמבולנס ביום הפגיעה -מי שפונה באמבולנס לצורך קבלת טיפול רפואי ראשוני ביום הפגיעה, זכאי לקבל החזר על הפינוי מקופת החולים.
 • אם רופא הקופה קבע שיש לך צורך בנעליים אורטופדיות, תהיה זכאי להחלפתן פעם בשנה.

כעצמאי, חשוב להגיש תביעה לביטוח לאומי גם כאשר נראה שלא נגרם כל נזק רפואי, זאת מכיוון שבמידה ובעתיד תחול החמרה במצב הרפואי הפגיעה תהא מוכרת בביטוח לאומי.

ההכרה כנפגע עבודה בביטוח לאומי אינה  מותנית בקבלת תשלום בגין הפגיעה.

דמי פגיעה למי שנדבק בקורונה במקום העבודה

מרבית המקרים של הידבקות במחלת הקורונה הינם בבית ובשעות הפנאי. יחד עם זאת, ​מי שנדבק בקורונה בסבירות גבוהה במקום עבודתו,  יכול שיוכר כנפגע בעבודה.
מי שיוכר כנפגע בעבודה בעקבות המחלה, יקבל דמי פגיעה מעבודה עבור הימים שלא עבד בזמן שהיה חולה בקורונה, לתקופה של עד 91 ימים.
אם חלילה תיקבע נכות כתוצאה ממחלת הקורונה, היא תזכה את הנפגע לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם לנכות שנקבעה.

 

הכותב הינו נתי כשר, רואה חשבון המנהל את תחום מיצוי הזכויות מול הועדות הרפואיות של ביטוח לאומי בפירמת קלרקסון הייד גלובל ישראל, המלווה עצמאים רבים בשירותים פיננסים ובליווי בתחום מיצוי הזכויות – בפרט מול הביטוח הלאומי.

www.chgi.co.il